menu

Opleiding Multi SkillZ 29/08/2017

Leden in de kijker

GESELECTEERDEN WAGC 2017 Maar liefst 6 (zes!) gymnasten van onze trampolineploeg wisten zich dit jaar te kwalificeren voor de WAGC, zowat het meest prestigieuze trampolinetornooi voor jongeren ter wereld, dat dit jaar georganiseerd wordt in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.
Dikke proficiat Aaron en Günay Kusdemir, Vic Van Rijswijck, Robbe Eeckhout, Sigurd Luyckx, Brent Deklerck en trainster Lynn Patrouille!

Formulieren

Hieronder vind je enkele nuttige documenten

Aangifteformulier sportongeval

Aangifteformulier sportongeval

In het geval zich een ongeval voordoet tijdens de trainingen (ook op weg van en naar de training), volg steeds volgende procedure:
Breng steeds zo snel mogelijk het secretariaat op de hoogte (via e-mail secretariaat@rrb-gym.be)
Volgende gegevens moeten doorgegeven worden:
- naam, groep, niveau van het slachtoffer
- naam van de train(st)er
- eventueel naam van de getuigen van het ongeval
- datum, tijdstip en plaats van het ongeval
- (korte) beschrijving van het ongeval
- aangeven waar de blessure zich bevindt (linkervoet, rechterschouder, ...)
- indien gekend:
  Heeft het slachtoffer een ongevallenverzekering bij Ethias?
  Is het slachtoffer nog bij andere maatschappijen verzekerd voor hospitalisatie/persoonlijke verzekering?
Het ongevallenaangifteformulier wordt meegegeven met het slachtoffer
De behandelende geneesheer vult het medisch attest in. Dit medisch attest wordt door de ouders aan het secretariaat bezorgd (bij voorkeur via e-mail).
Nadat het medisch dossier aan het ongevallendossier is toegevoegd handelt de GymFed alles verder af met het slachtoffer of zijn/haar ouders.

Belangrijk:
Benadruk het belang van het invullen/opsturen van het genezingsattest alvorens het slachtoffer terug aan de slag gaat.
Alle formulieren worden door het secretariaat naar de GymFed opgestuurd (niet door gymnasten of ouders, niet door trainers). Eens het dossier volledig is gaat de communicatie rechtstreeks tussen gymnasten/ouders en GymFed.

Huishoudelijk reglement RRB

Koninklijke Turnkring Rust-Roest Brugge - Huishoudelijk reglement

Turnspecifiek medisch protocol

(Verplicht in te vullen door competitiegymnasten A-niveau)
Turnspecifiek medisch protocol
algemene voorwaarden